NEWS

2011年02月11日、12日 チアダンス・ワークショップ(関西学院大学応援団総部)を実施しました。
2011年1月23日 クラシックバレエ・ワークショップ(中田一史先生)を実施しました。
2011年1月16日 クラシックバレエ・ワークショップ(大槻桜先生)を実施しました。
2011年1月10日 YTJ Member Showcase 2011を実施しました。
2010年12月25日 タップダンス・ワークショップ(豊田文緒先生)を実施しました。
2010年12月23日 モダンダンス・ワークショップ(佐藤知子先生)を実施しました。
2010年12月19日 ウィンターコンサートを実施しました。